• De zomerlessen worden aangepast aan een zomerrooster. Indien er een les onverwacht uitvalt door ziekte of elders, is er een invaldocent geregeld of zal er geen les plaatsvinden. Een les wordt tijdig afgemeld indien deze geheel niet doorgaat. Parusha heeft het recht in een jaar 3 weken gesloten te zijn vanwege officiele feestdagen en Kerst en Oud en Nieuw. Het lesgeld is hierop berekend. Vervanging wordt geregeld bij ziekte van de docent indien mogelijkheid dit toe laat. Dit hangt af van beschikbaarheid van een invaldocent.
  • In geval van blessures, klachten, zwangerschap e.d. dient altijd voor aanvang van de les een melding hiervan te worden gemaakt.
  • Er dient een les welke niet gevolgd wordt wel afgemeld te worden opdat een overzicht kan worden gehouden betreft het aantal deelnemers en eventueel invulling hiervan. De docent weet ook op tijd te beginnen.
  • Parusha Yoga stelt zich niet aansprakelijk voor klachten als die het gevolg zouden zijn van beoefening door yoga; cursist blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de eigen grenzen in het beoefenen van yoga.
  • Parusha Yoga stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan, en/of vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens de lessen